Visst är 28000 mer än 2,2 millioner!

President Trump har gett tillstånd till att bygga de tvår rörledningar för olja som Obama satte tummen ned för. Stolt förklarade han att de skulle resultera i 28000 byggnadsarbeten.

Smart eftersom 28000 låter mer än 2,2 millioner. Det vill säga den siffra som Obama nämnde när han pekade på att satsningarna på förnybar energi skapat nya jobb i USA. Smart av Trump därför att han väljer en siffra som alla kan relatera till. Vi vet vad tusen är men vi har mera dimmiga begrepp om vad million kan vara.

Lite som i den gamla historien om mannen som med fasa frågade en astronom som just hållit föredrag om han hört rätt om att solsystemet skulle slockna om några millioner år. Nej sa astronomen jag sade miljarder. Å vad skönt sade mannen jag tycket att ni sade millioner. Nu känns det bättre!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv