Tuesday, October 23, 2012

Effektivare energianvändning = Nya jobb och vitalare industri

ACEEE har med fallstudier visat hur olika företag i energi- och verkstadsbranschen samt i offentliga sektorn på olika sätt effektiviserar och skapar ny sysselsättning. Bland annat studerar man hur de sparade pengarna används och blir till nya jobb (inducerar). En fråga som i tider av arbetslöshet och bristande kapacitetsutnyttjande en riktigt viktig fråga som tyvärr inte observerats politiskt. Man ger en illustration (se nedan) för vad det kan betyda i en kommun.

 

image

Effektivare energianvändning = Nya jobb och vitalare industri

ACEEE har med fallstudier visat hur olika företag i energi- och verkstadsbranschen samt i offentliga sektorn på olika sätt effektiviserar och skapar ny sysselsättning. Bland annat studerar man hur de sparade pengarna används och blir till nya jobb (inducerar). En fråga som i tider av arbetslöshet och bristande kapacitetsutnyttjande en riktigt viktig fråga som tyvärr inte observerats politiskt. Man ger en illustration (se nedan) för vad det kan betyda i en kommun.

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv