Effektiviseringsmarknaden i USA växer så det knakar (åtminstone tills nu)

Obama rapporterade ju att marknaderna för uthållig energi var det som hade den verkliga växtkraften. Statistiken från DOE bär syn för sägen. Vi får väl hoppas att den nya ledningen i sin övertygelses iver inte avsiktligt kommer att hindra detta. Vare sig åtgärder eller statistik.

Om effektiviseringen säger DOE i sammanfattningen så här (se också bild nedan):

Over the next 12 months, Energy Efficiency employers report a projected growth rate of about nine percent. Construction employers report expected Energy Efficiency job growth of 11 percent by the end of 2017.

Media är som vanligt mera intresserade av hur energi tillförs än hushålles vilket gör att The independents rapport om statistiken fixeras på att solenergin sysselsätter flera än hela fossilbranschens del av energiindustrin. Och det är ju inte heller illa. Förhållandet att den nya ledningen inte bryr sig om sådant understryker väl bara att de lever i det förgångna

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv