Är det bästa det godas fiende i energiforskningen?

Ruth Mourik argumenterar i en eceee-kolumn för att man skall lossa pÃ¥ kraven när det gäller att “bevisa” den vetenskapliga kvaliteten och tillÃ¥ta forskare att vara mera fria i fältet mellan forskning och praktik. Det är en intressant tanke som utgÃ¥r frÃ¥n att kraven pÃ¥ säkerställda forskningsresultat kan vara hämmande och bromsande MEN varför skall det bästa vara det godas fiende?

Jo det behövs mera aktivitet i den oklara zonen mellan vad som är “godkänd” forskning och det som praktikens folk sysslar med. De bÃ¥da sidorna betingar varandra (se bild nedan) men umgÃ¥s inte tillräckligt nära. En gÃ¥ng i tiden hade vi i Sverige en institution som hade just den “medlande” uppgiften mellan forskning och praktik. Den kallades ByggforskningsrÃ¥det men lades ned mycket pÃ¥ initiativ av forskningspurister. Men just en sÃ¥dan funktion behövs om vi skall fÃ¥ fart pÃ¥ och inriktning pÃ¥ innovationer för framtiden som IEA pekade pÃ¥ häromdagen.

Så Ruths fråga är intressant men svaret är inte att minska kraven på forskningsarbetet utan att komplettera det med bättre kommunikation och tankeutbyte!

Läs mer

Månadsindelade arkiv