Brittiska byggnader bättre än svenska!

Ja åtminstone när det gäller att deklarera energitillståndet. Se själv (nedan)!

De allra flesta hävdar att det är viktigt att ha kunskap om byggnadens tillstånd för att man skall kunna vidta åtgärder och/eller påverka andra att göra det. För det ändamålet behövs en märkning som verkligen ger information och inte bara är en dekoration i trappan. Den svenska skulle sannolikt kunna få pris om det var en fråga om estetisk utformning och om sparsmakad stil vore kriteriet. Men det är inte design det handlar om nu!

Läs mer

Månadsindelade arkiv