Det är lätt att bli miljonär!

Det är egentligen bara en fråga om vilken valuta man väljer. Koreanska Won (då går det lätt) eller Brittiska Pund (en något marigare uppgift). På samma sätt kan det vara med besparingsmålet enligt EUs energitjänstedirektiv. Där har man lagt fast att länderna skall spara 9% energi under en 9-årsperiod (2007-2016). Men tyvärr har man också sagt att man kan få tillgodoräkna sig tidigare insatser, ända tillbaks till 1995.

Energimyndigheten har sedan tittat på hur detta kan “tolkas” beroende på hur man räknar. Och svaret kan bli att antingen har vi redan klarat en del av uppgiften eller att vi rent av överträffat den med råge! Så det beror på räknemetod (val av valuta om man är miljonär eller ej)!

Nu finns en utredning tillsatt som skall “knäcka frågan” och man avundas dem inte den uppgiften, men önskar att den i vissa stycken blir irrelevant! Åtminstone i avseendet om att pricka de 9 procenten med träffsäkerhet. Senare tiders händelser har väl visat att 9% till 2016 är klart i underkant oavsett hur man räknar. Miljöministerns olika uttalanden har också andats ambitionshöjning. Läs mer

Månadsindelade arkiv