Direktivet står för dörren

Det är lätt att tappa orienteringen i alla turer kring EUs direktiv för energieffektivisering när det nu stÃ¥r inför sitt sista steg - implementeringen i medlemsländerna vilket skall vara klart i juni 2014. I Sverige befinner sig det tidigare remitterade förslaget i behandling pÃ¥ departementet men dyker snart upp till ytan i form av en lagrÃ¥dsremiss som väntas i december. Förhoppningsvis i bättre skick än när vi sÃ¥g det senast men sannolikt mera märkt av den inställning som tidigare visats och som färgas av tanken att “Allt som är lönsamt är redan genomfört”. Och om sÃ¥ är fallet sÃ¥ behöver man ju inga ytterligare Ã¥tgärder.

När direktivet lanserades sade chefskommissionären att han ville

...discuss with member states how we can now do things which reach the 20% target by 2020 on energy efficiency,” he said, “because the potential for savings in energy in transport and households, buildings and industry are really there.”

Detta har emellertid i allt väsentligt klingat ohört bland medlemsländerna. Inte minst Sverige.

Euractiv har gjort en bra sammanställning av vad direktivet innehåller och hur det tagits emot på olika håll. Den är ett bra sätt att försöka hålla orienteringen i labyrinten. Där gör man den mycket träffande observationen att många länder kommer att vilja återanvända existerande energipolitiska åtgärder snarare än att ta nya initiativ.

Many countries….will be tempted to recycle existing national energy efficiency programmes and place them under the directive’s umbrella, without really taking new initiatives.

Så tydligt demonstrerat i den strategi som Boverket och Energimyndigheten presenterade häromdagen.

 

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv