EASE en möjlighet?

I USA finns sedan lång tid en organisation kallad Alliance to Save Energy. Den är intressant eftersom den spänner över alla partigränser i kongress och senat och engagerar industrin i stor utsträckning som aktörer för effektivare energianvändning.

Ny ryktas det att man vill bilda något liknande i Europa, kallat EASE, och det vore intressant eftersom energi- och klimatfrågan inte är helt igenom en partiangelägenhet.

Läs mer

Månadsindelade arkiv