En kollega värd att hålla ögonen på.

Worldwatch Institute har lagt ned sin tidning men istället upprustat sin elektroniska nyhetsförmedling. Klimat och Energi finns nu på en site kallad Revolt. En blog-site som därmed har lite likheter med den som visas här! Men de har större resurser och även om de i huvudsak följer USA så finns gott om utblickar även till vår del av världen. Kolla (och prenumerera)!

Läs mer

Månadsindelade arkiv