Är det Nordens kvinnor som skapar det uthålliga samhället?

Först var det Gro Harlem Brundtland och nu Tarja Halonen. Den senare nyligen utnämnd till ordförande (tillsammans med Jacob Zuma) i en FN-panel för uthållighet. Panelen har fått uppmaningen att “think big - not narrow” av generalsekreteraren.

EU:s klimatkommissinär Connie Hedegaard och Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson deltar också i panelen. Och tidigare har vi ju haft Margot Wallström på spåret så Norden är väl representerat, men var är grabbarna? Dags att begära kvotering eller skärpning? tongue rolleye

Läs mer

Månadsindelade arkiv