Framgångsrik klimatskepticism.

En artikel i Environemntal Politics har analyserat värdegrunden för de publikationer som förnekar eller förringar problemet med klimatfrågan. Inte oväntat finns en stark koppling till konservativa tankesmedjor, över 90 %. Och inte heller oväntat är de flesta av dem baserade i USA. Just dessa bedöms ha haft ett avgörande inflytande på den amerikanska klimatpolitiken (eller skall vi säga avsaknaden av politik?).

Artikeln avlivar myten som skeptikerna ofta torgför att de är en en liten grupp som kämpar mot en mäktig överhöghet. Det är snarare tvärtom så att de understöds av mäktiga institutioner och företag.

Jovisst det finns ett svensk bidrag till listan också, Eudoxa.

Läs mer

Månadsindelade arkiv