How much is lagom?

Frågan ställdes en gång och bör kanske väckas upp på nytt. Vid senaste summer study för eceee för en vecka sedan kom ämnet om “energy sufficiency” upp i en av panelerna. Och kanske är tiden nu mogen när man hör kommentarerna efter G8-mötet. De är väldigt belevade i sin officiella form, men där emellan säger bl.a. Indien och Kina att de vill ha mer utveckling och inte mindre. Eller med andra ord, varför skall de begränsa sina utsläpp (per capita) när vi OECD-länderna ligger skyhögt över, se bild. Och vari ligger moralen att (även om syftet är gott) köpa ner utsläpp i U-länder med CDM-krediter om man inte gör något själv?

Läs mer

Månadsindelade arkiv