Intelligenta elnät

Intelligenta elnät är på agendan över hela världen men främst som visions-skisser inom myndigheternas satsningar på forskning. Nu har emellertid IBM också låtit publicera en liten skrift om hur de ser på möjligheterna. Naturligtvis uppehåller de sig mest vid de tekniska aspekterna på hur det fungerar men har också tagit med aspekten på hur det kan etableras med hänsyn till kvalitet och ålder på befintliga nätkomponenter, och naturligtvis vilken nytta det innebär.

Läs mer

Månadsindelade arkiv