Jämställdhet i energianvändningen.

Det kanske är dags att ha könsdifferntierade styrmedel för energianvändningen?! Från studier av utvecklingsländer vet man att energianvändning påverkas av om det är män eller kvinnor som fattar besluten om hushållsbudgeten. Och det gäller även hos oss enligt FOI. Män lägger mera pengar på transporter (kan det vara bilar de menar?). Men männen är också mindre benägna att ändra sig!

Detta kanske kan vara ett tungt argument för att “privatisera” utsläppsrätterna som man diskuterar i Storbrittanien?


http

Läs mer

Månadsindelade arkiv