Kärnfrågan

För klimatet borde vara effektivare energianvändning parad med förnybar energi. Men låsningen vid tillförseltänkande och avsaknad av systemsyn gör att kärnkraft kommer upp i debatten som en sorts “nödlösning”. En faktaspäckad rapport om kärnkraftens läge i världen och dess slutord kan vara nyttig läsning. Dess slutord tillsammans med det omdöme som fälldes i the Economist för några månader sedan borde vara utgångspunkt för debatten snarare än de senaste inläggen från svenska företrädare.

Läs mer

Månadsindelade arkiv