Kvalitet kommer inifrån

Häromdagen skrev Gunnar Rundgren en debattartikel i Svenska Dagbladet. Inte om energi eller effektivisering utan om vårdfrågor. Men det var en betraktelse som har största betydelse också för oss energinördar eftersom den utgår från frågan om hur man skapar kvalitet i en verksamhet.

Vi har ju sett hur olika system tas i bruk för att leda och följa upp hanteringen av energi och effektivisertingen. Ofta baseras de på eller utnyttjar olika kvalitetssystem för att ge stadga och riktning åt förändringsprocesserna. Det är bra - men är det tillräckligt? Eller är det som man ibland säger - ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för framgång?

Gunnar Rundgren skriver nämligen i sin artikel:

Kvalitetssystemen bygger på åsikten att folk presterar bättre om de blir tillsagda vad och hur de skall göra något i stället för att ha frihet och motivation att förstå varför.

Simpelt men sant. Om man inte är motiverad (förstår varför - vill åstadkomma kvalitet - är stolt över det man gör - får cred) så är risken stor att man skapat ett system med checklistor men utan innehåll.

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman talar om skillnaden mellan information och kunskap. Vi kan ha mycket information men sakna kunskap därför att vi inte kan sätta informationen i ett sammanhang. Vi har ingen egen relation till den.

Samma spår är Wijkman och Rockström inne på i sin bok “Bankrupting nature” när de resonerar om Ervin Laszlos distinktion mellan awareness och knowledge. Vi måste se till att all information och awareness transformeras till kunskap för det är först då den kan bli till varaktig handling - till kvalitet!

Det talas ibland om behovet av eldsjälar. Det minskar inte bara för att man är informerad och ISO-certifierad. Kvalitet kommer inifrån.

Läs mer

Månadsindelade arkiv