Lönsamhet är lätt, men var finns stålarna?

Vi har lätt att bevisa att effektivisering är lönsamt men vi har svårare att få finansiärerena att satsa på våra projekt. Vid ett sidoevenemang till FNs session om uthållig utveckling hade man tussat samman folk från finansvärlden, effektiviseringsexperter och policy-makare till en lyckad cocktail. Presentationerna är väl värda att skumma igenom eftersom de både ger många uppslag och idéer och en helt aktuell bild av vad som sker bl.a. i många utvecklingsländer.

Många av dessa länder är extremt beroende av effektivisering för att kunna ens komma inärheten av sina utvecklingsmål, t.ex Kina, Sydafrika och ASEAN-länderna.

Läs mer

Månadsindelade arkiv