Slösa inte bort en bra kris

Nu om någonsin är det dags att påminna om denna visa sentens igen. Vi gjorde det när det började för några år sedan, men nu är det viktigare och kanske har vi bättre förutsättningar.

Innebörden är enkel. När ekonomin sviktar behövs insatser för att hålla den uppe bl.a. med investeringar som skapar jobb på angelägna områden. Och de viktigaste är sådana som bidrar till att minska utsläpp som spär på den globala uppvärmningen. Och till dem som ger mest för pengarna, både ifråga om minskade utsläpp och ökat antal jobb, är effektivisering av energianvändningen och i dess anslutning (släptåg) förnybar energi. Och i Sverige är vi så lyckligt lottade att vi har miljonprogrammet som en enastående resurs. Kom till Energirådgivarnas kongress för mera kunskap ifråga om dessa (programFSE.pdf)

I Tyskland har beslutet om kärnkraftavvecklingen skapat förutsättningar för att nu systematiskt genomföra investeringar för effektivisering och förnybar energi. Så för världens beslutsfattare borde ekvationen nu vara enkel och planen väl förberedd för ett konstruktivt spel. Eller hur?

Läs mer

Månadsindelade arkiv