Slowfox på modet igen?

Kan det vara inverkan av de senaste årens trend med dansprogram som underhållning på TV? Det fanns ju en dans som hette slowfox och detta at dra fötterna efter sig och röra sig långsamt är ju något som särskilt kännetecknar åtgärderna för effektivisering. Nu senast när det gäller införandet av byggnadsdirektivets krav på “nära-noll-energi byggnader”. Det finns en diger genomgång som visar huvuddragen (eller bristen på) i ländernas åtgärder.

Men en mera ingående analys väntas kring midsommar av åtta länder, däribland Sverige, och det skall inte vara någon uppbygglig läsning sägs det. Och tänk alla dessa tal vi får höra om hur våra länder satsar djärvt för framtiden och för industriell utveckling. Man undrar bara var? Eller är det så att alla valt samma längsamma dans och inte vill genera sina partners?

Läs mer

Månadsindelade arkiv