Stockholmarna är sämst i landet!

EON:s undersökning om attityder och vidtagna åtgärder vad gäller energisparande är alarmerande läsning, särsklit för Stockholmarna!  angry Det gäller alla kategorier av beteende och åtgärder - stand by funktioner, lågenergilampor och isolering. Det finns annars en hel del att spara in på, särskilt när det gäller stand-by-funktionerna (se bild nedan).

Generellt sett är medvetandet om elanvändning och miljö lågt, men det finns en positiv attityd till att effektivisering sparar både pengar och miljö i alla inkomstgrupper.

Läs mer

Månadsindelade arkiv