Stora pengar - säkra pengar (och fler jobb)

ACEEE har publicerat en översikt över det gamla temat om marknadshinder och hur man skall få bättre fart på effektiviseringen, kallad “Overcoming Market Barriers and Using Market Forces to Advance Energy Efficiency”. Även om det finns många sådana så är den här mera praktiskt orienterad med sina förslag till hur man kan gå vidare och genom sina illustrationer av tingens ordning.

Det är till exempel intressant att se att investeringar i effektivisering inte bara ger stor avkastning utan också är säkrare än de flesta alternativ (se bild nedan). Det ligger för många av oss bortom den “konventionella visdomen” baserad på hur vi får fakta presenterade för oss.

Ett vackert exempel på hur man kan sitta fast i gamla tankemönster visar Timbro i sitt svar på artikeln om hur lönsam effektivisering OCKSÅ skapar flera jobb. I deras värld har de inte ens uppfattat orsakssambandet utan vänder på det och tror att dessa jobb fordrar ekonomiska uppoffringar. Och deras avslutningsargument om hur flera hästar och segelbåtar i transporterna skulle skapa ännu flera jobb är - ja vad skall man säga - rörande? Så försöker en tongivande organisation övertyga idag! Se textutdrag nedan.

Läs mer

Månadsindelade arkiv