Ur takt med tiden!

Vi har just sett i en valrörelse att klimatfrågor och jämställdhet spelar en viktig roll för människor. Kanske är det så att vi fått titta in i framtiden och att det är de yngre generationerna som fällt avgörandet.

Därför känns det konstigt att se att TCO, som tagit en stor roll ifråga om just miljöfrågor tycks abdikera från en ledande roll de haft i decennier.

TCO-märkningen har haft ett stort inflytande på utformningen av bildskärmar och därför både på arbetsmiljö och energi. På många håll i världen har man inte en susning om vad TCO är men man skulle inte drömma om att avstå från TCO-märket.

Kanske de som bestämmer på TCO skulle göra en snabbenkät bland medlemmar och väljare?

Läs mer

Månadsindelade arkiv