Vad är en modern människa?

Troligen grön, vad det nu innebär? Vid ett möte i Bryssel häromdagen konstaterade den förre Holländske ministern Jan Pronk att uthållighet bara kan uppnås om världens medelklass “tar ett steg tillbaka” vad gäller resursanvändning och släpper fram U-länderna. Och man tycks beredd att göra det. I Storbritannien visar en nyligen genomförd enkät att detta budskap nått fram, “grönt” håller på att bli norm för den moderna människan.

Det är nog dags att vi också reviderar vår syn på energi och konsumtion som driven snarare av vår önskan att vara moderna än av några diffusa behov. Gör tankeexperimentet att alla Kineser vill vara lika moderna som Amerikanerna! Eftersom deras utsläpp totalt sätt är lika stora som i USA men bara utgör en femtedel av utsläppen per person så kan vi glömma alla tankar på att minska växthusgaserna. Eller också kan vi lyssna på Jan Pronk!

Läs mer

Månadsindelade arkiv