Vad vill myndigheterna

med energieffektiviseringen? Är energipolitiken, omsatt i praktisk handling, ett sätt att lappa de delar av samhällsmaskineriet som är trasiga eller är det att realisera en (politisk) viljeyttring? Oljekommissionen tycks luta åt det senare under det att Boverket i sin utredning “Piska och Morot” har en dragning åt lappa-och-laga modellen, se nedan. Och den tillämpning som Boverket föreslår vad gäller energideklarationerna tycks uteslutande vara formell och bortse från både syfte och konsekvenser av åtgärderna. Därigenom bortser de radikalt från sin egen analys i Piska och Morot och introducerar ett system för att belasta svenska husägare med kostnader utan ett ge dem vinstmöjligheten som var direktivets syfte.

Läs mer

Månadsindelade arkiv