Vågar IVA ta klivet nu?

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) sparkar igång en utredning om energieffektivisering vars inriktning sägs vara 50% effektivare energianvändning 2050. I underlaget skriver man: “Ett energieffektivt samhälle, ... ska bidra till att minska hindren och hitta former för att öka incitamenten för att genomföra kostnadseffektiv energieffektivisering i olika sektorer i samhället. Projektet kommer att identifiera nya affärsmöjligheter och affärsmodeller inom området energieffektivisering.” KUL!

Och i upptaktsmötet fanns även energiministern med. “Om man skall nå 50% 2050 då är det kanske bäst att börja nu med att godkänna EUs direktiv” (tänkte hon förhoppningsvis?). Både EEF och Energirådgivarna kan vara behjälpliga.

Men IVAs

Läs mer

Månadsindelade arkiv