150*25>45*70 (och mycket billigare).

Med anledning av en uppseglande diskussion om Vattenfalls planer på att bygga ut kärnkraften med 70% kan det vara dags att minnas att det finns en effektiviseringspotential på minst 25% i energisystemet. En potential som innebär att vi tjänar pengar genom att vidta lönsamma åtgärder som minskar “behovet av energi”.

Men det är väl så viktigt att inse att energisystemets uppgift är att leverera nytta (ljus, kraft, värme, kyla) och inte kilowattimmar. Systemets båda delar (tillförsel och användning) måste samverka för att ge nyttan till lägsta kostnad. Detta fordrar en aktivare medverkan också av energileverantörerna. Så här tycker en part: “Vattenfall byggde upp en enorm kunskapsbank i sitt projekt ?Uppdrag 2000? och branschen i sin helhet satsade på ett gemensamt bolag SEU, Svensk Energiutveckling AB. Kunskapsuppbyggnaden kom dock aldrig att användas i stor skala. Verksamheterna upphörde mer eller mindre i början av 1990- talet och har inte återuppväckts. Det kanske är dags för en renässans?” skriver FERA, Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning.

Och när det vänstra ledet i rubrikens jämförelse ger pengar över så kostar det högra ledet även om ingen riktigt vet hur mycket. Bara att det är stigande och att affärsriskerna är betydande vilket innebär att finansbedömarna börjat bli mycket tveksamma till ny kärnkraft vilket framgår av en ny amerikansk rapport.

Nog vore det väl en god idé att först utnyttja våra resurser till fullo innan vi börjar fundera på att skaffa nya? I all synnerhet som Energimyndighetens långtidsprognos visar att det inte finns något behov av ytterligare utbyggnad.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv