Är effektivisering för svårt att begripa?

IEA har en verksamhet kallad “Sustainable Buildings Centre” där man hittar en hel del nyttig information bland annat om publikationer och om energilagstiftning i olika länder.

Nyligen berättade de också om att de av några kollegor uppfattas som energivärldens Hippies! Det kan man väl leva med. Hippies var snälla och ville väl, men det som förvånar är resonemanget om alternativet.

“Let’s imagine for one second that you could save energy, wouldn’t this mean less energy traded on the market? What would be traded instead?”

Personen som ställde frågan skulle kunna läsa deras egen WEO 2012, men blotta tanken på att meningen med energisystemet skulle vara att sälja energimängder och inte att skapa nytta (ljur, kraft, värme) tyder på att några av våra kollegor har - tja, svårt att begripa!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv