Affärskedjor en stor hävstång för klimatet.

Världens största varuhuskedja Wal-Mart låter veta att de kommer att satsa stort på klimatåtgärder både hos sig själva och hos sina underleverantörer. Även TESCO i Storbritannien har bekantgjort omfattande satsningar, inklusive sådan som gör att kunderna uppmuntras till att köpa klimatvänliga produkter när de använder företagets kort.

IKEA har motsvarande arbeten på gång i sitt samarbete med WWF. Men annars verkar det vara tunt med sådana initiativ bland de svenska varudistributörerna. Synd, för detaljhandeln är en mäktig hävstång för förändring. Inte minst när det politiska initiativet fattas som i Köpenhamn nyligen.

Det snackas om verkstad, men….!?

IEA och IRENA lanserar en gemensam rapport “Perspectives for the Energy Transition - Investment Needs for a Low-Carbon Energy System,” inför Tysklands värdskap för G20-överläggningarna där man satt energi och klimat som huvuduppgift.

I rapporten talar man om vad som behöver göras och hur mycket som behöver investeras för att klara klimatmålet (mindre än 2 graders uppvärmning). Hela den existerande byggnadsmassan behöver renoveras (se bild nedan). Och det borde väl inte vara någon övermäktig uppgift eftersom den kommer att succesivt förnyas ändå. MEN kommer det att bli DJUP-renoveringar?

A deep transformation of the way we produce and use energy would need to occur to achieve the 66% 2°C Scenario. By 2050, nearly 95% of electricity would be low-carbon, 70% of new cars would be electric, the entire existing building stock would have been retrofitted, and the CO2 intensity of the industrial sector would be 80% lower than today.

I en sammanfattning pekar eceee på behovet av politiska beslut och fokusering.

Such a deep transformation of the energy sector would require ambitious policy measures, including a rapid phase out of fossil-fuel subsidies, rising CO2 prices, extensive electricity market reforms to integrate large shares of renewables, and stringent low-carbon and energy efficiency mandates.

Om vi räknar bort USA för de kommande åren - kan vi hoppas på resten av världen? Förpostfäktningarna i EU om det så kallade “vinterpaketet” är inte uppmuntrande. Snack men inga löften om verkstad.

Läs mer

Månadsindelade arkiv