Affärskedjor en stor hävstång för klimatet.

Världens största varuhuskedja Wal-Mart låter veta att de kommer att satsa stort på klimatåtgärder både hos sig själva och hos sina underleverantörer. Även TESCO i Storbritannien har bekantgjort omfattande satsningar, inklusive sådan som gör att kunderna uppmuntras till att köpa klimatvänliga produkter när de använder företagets kort.

IKEA har motsvarande arbeten på gång i sitt samarbete med WWF. Men annars verkar det vara tunt med sådana initiativ bland de svenska varudistributörerna. Synd, för detaljhandeln är en mäktig hävstång för förändring. Inte minst när det politiska initiativet fattas som i Köpenhamn nyligen.

Blir vi vad vi är eller är vi bara vad vi var?

Världsbanken gör en sammanställning över hur olika länder i världen klara av omställningen till uthållig energi i en publikation kallad “RISE: Regulatory Indicators for Sustainable Energy

För svenskt vidkommande är läsningen inte helt uppmuntrande. På den sammanvägda tabellen över alla indikatorer (sid 7) hamnar vi på 17 plats och när det gäller energieffektivisering är det riktigt illa (se bildklipp nedan). Det enda som kan vara till någon glädje är att vårt gamla, tyvärr avlivade, program för effektivisering i industrin, PFE, citeras med gillande i box 3.4 på sidan 113. Där sägs att programmet inte överenstämde med EUs regler, men det var inte till fullo klarlagt och dåvarande svenska regering tog inte fighten.

Det är värt att skumma genom den här publikationen inte bara som kalendermaterial utan mer att se om man kan få några nya idéer och uppslag.

Läs mer

Månadsindelade arkiv