Ankkurvan löser problemet?

Diskussionsämnet om hur näten klara av ett större tillskott av väderberoende förnybar energi är outtömligt och driver som bekant vissa “högnivådebattörer” till att ta till höga toner om både kostnader och stabilitet. Det är emellertid kul att se att det också finns de som funderar på hur problemet skall lösas och en av dem lanserar vad han kallar “ankkurvan” och har tio förslag värda att fundera över.

Flera av dem handlar om energieffektivisering och hur den skall appliceras för att ha störst effekt. Det illustrerar också hur förnybar energi och effektivisering kommer närmare varandra. IEA DSM projekt 17 “Integration of Demand Side Management, Energy Efficiency, Distributed Generation and Renewable Energy Sources” har detta på sin dagordning och där har vårt grannland Finland gjort viktiga pjonjärinsatser så den nordiska tillämpningen får anses tillgodosedd.

Vi hoppas kunna presentera mera inom ramen för det nystartade “DSM-Universitet” som hade sin första föreläsning om energitjänster häromdagen. Kolla gärna!

Det snackas om verkstad, men….!?

IEA och IRENA lanserar en gemensam rapport “Perspectives for the Energy Transition - Investment Needs for a Low-Carbon Energy System,” inför Tysklands värdskap för G20-överläggningarna där man satt energi och klimat som huvuduppgift.

I rapporten talar man om vad som behöver göras och hur mycket som behöver investeras för att klara klimatmålet (mindre än 2 graders uppvärmning). Hela den existerande byggnadsmassan behöver renoveras (se bild nedan). Och det borde väl inte vara någon övermäktig uppgift eftersom den kommer att succesivt förnyas ändå. MEN kommer det att bli DJUP-renoveringar?

A deep transformation of the way we produce and use energy would need to occur to achieve the 66% 2°C Scenario. By 2050, nearly 95% of electricity would be low-carbon, 70% of new cars would be electric, the entire existing building stock would have been retrofitted, and the CO2 intensity of the industrial sector would be 80% lower than today.

I en sammanfattning pekar eceee på behovet av politiska beslut och fokusering.

Such a deep transformation of the energy sector would require ambitious policy measures, including a rapid phase out of fossil-fuel subsidies, rising CO2 prices, extensive electricity market reforms to integrate large shares of renewables, and stringent low-carbon and energy efficiency mandates.

Om vi räknar bort USA för de kommande åren - kan vi hoppas på resten av världen? Förpostfäktningarna i EU om det så kallade “vinterpaketet” är inte uppmuntrande. Snack men inga löften om verkstad.

Läs mer

Månadsindelade arkiv