Baskraft?!

Nästa vecka skall delar av svenskt näringsliv berätta vad de förväntar sig av energikommissionen. Förmodligen kommer ordet “baskraft” att höras ganska många gånger.

Då kunde man hoppas att ordet gavs ett mera “modernt” innehåll, på ett sådant sätt som visas i en artikel i The Ecologist.

Variable power sources more reliable, resilient than ‘baseload’

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv