Teknik är nog bra, men det räcker inte.

Luftkonditionering har blivit standard. Vi klarar oss inte utan den….eller hur? Men om man behandlar människor som mejeriprodukter så går civilisationen under. Ungefär så sammanfattar man i en betraktelse om vårt behov av att kyla vår omgivning och som påpekar att man på många håll under generationer anpassat sig till klimatet och inte rumsklimatet till sig själv.

Dessa tankar tränger sig också på när man läser Bo Ekmans funderingar och förhoppningar på teknikutveckling och våra möjligheter att utnyttja tekniken.

Visst behöver vi den bättre tekniken men räcker det? I gårdagens kunskaper fanns också nyttigt vetande om hur man byggde och hur man anpassade sig till situationer. De skall inte ersättas utan nyttjas och återupptäckas.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv