Beröringsskräck?

Marknadsimperfektion, kostnadseffektvitet och teknikneutralitet är ord som ofta förekommer i svenska myndigheters analyser och som ofta mynnar ut i en slutsats att “allt är bra och inga Ã¥tgärder behövs för att se till att energieffektviseringen förbättras”. Under detta ligger en föreställning om att marknaden är perfekt och att om bara myndigheterna hÃ¥ller sig borta sÃ¥ kommer allt att lösa sig av sig självt. Myndigheterna drar sig undan i beröringsskräck med den den omnipotenta marknaden.

Bara under det senaste Ã¥ret har flera tunga organ och röster rests för att man bör ha ett mera nyanserat synsätt pÃ¥ marknaden och dess aktörer. Världsbanken har sagt det och IEA har i sin senaste WEO 2015 illustrerat hur resultatet ser ut i form av lägre kostnader (se bild nedan) och när de skriver “We assume energy technologies that are already in use or are approaching commercialisation achieve ongoing cost reductions as a result of increased learning and deployment.

Kanske behöver marknanden lite stöd och lite vägledning för att finna fram till lösningar som gör att vi använder energin bättre och finner en energitillförsel som är långsiktigt hållbar och inte göder den globala uppvärmningen?

En annan sådan röst tillhör årets Nobelpristagare i ekonomi Angus S Deaton när han i the Lancet skriver:

Over the past 30 years, economists have mounted an imperialist invasion of the other social sciences, including behavioural medicine. What we are seeing now is the empire striking back, with ideas from other social sciences invading the core of economics, welcomed by some, and fiercely resisted by others. With luck, this mixing will give us a better understanding of the economic behaviour of individuals, and of the behaviour of economies. It might also bring a more humane economics that preserves our hard-nosed appreciation of how markets work and what they can do as well as of the benefits of laissez faire when it is indeed safe to laisser faire, but that also incorporates a broader understanding of, and sympathy for, human nature.

Tänkare av något lägre dignitet har också givit sig in i den här debatten, senast i Ny Teknik, med sitt inlägg om effektiviseringspotential och styrmedel. grin

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv