Biggest Bang for the Buck

The World Resources institute, WRI, har undersökt var man får mest för pengarna i de stimulansåtgärder som berör energi och som är under utveckling i USA. Deras undersökning avser både sparade resurser, minskade utsläpp och nya jobb. Batteriteknik (som leder till nya fordon), upprustning av skolor, förnybar energi och smarta mätare (i smarta nät) ligger högt (se bild som visar sparade pengar och minskade utsläpp). Man har också indikerat vilken sort av “stöd” som de olika åtgärderna avser, t.ex. direkt investering, skattelättnader eller FoU.

Man säger att varje satsad miljard ger 450 millioner i minskade energikostnader, alltså en pay-off på c:a 2 år, samt drygt 30000 jobb.

Lyckligtvis finns en liten förklarande ordlista på sidan 3 men annars kan meddelas att “Cash for Clunkers” är skrotningspremie för bilar. Det är lättare att gissa att konceptet FreedomCar är ett arvegods från den förre presidenten!. Det kan ju vara bra ändå!!

 

image

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv