Det är kanske rätt att leda bakifrån när man byter riktning.

Besvikelsen är stor inför konferensen RIO+20 och i The Guardian noterar man att ledningen inte är att vänta framifrån därför att våra politiker blivit alltför teknokratiska. De tar inte befälet förrän trycket bakifrån blivit för starkt.

Detta är ju ett fenomen som vi har anledning att begrunda när vi funderar över varifrån ledarskapet skall komma när det gäller effektivisering av energianvändningen i Europa. Kommunerna blir nog viktigare som trendsättare och vägvisare. Energycities har i ett nytt dokument pekat på behovet av mjuka åtgärder på områden där kommunerna har stort inflytande, som drivkraft för teknikomställningen (de hårda åtgärderna). De räknar upp följande:

* Visioning: setting up long-term energy & climate local strategies and targets
* Implementation of innovative technologies: uptake of sustainable energy technologies
* Financial innovation: implementation of innovative financial instruments, setting up new business models
* Social innovation: inventing and implementing new local governance, communication, ways of mobilizing local actors & citizens, changing behaviour, etc.
* Networking: new ways of exchanging knowledge & innovative practices, taking multi-level actions, etc.

I den uppräkningen kan man undra över att det gamla uttrycket “planering” nu heter “Visionering”, men OK bara man gör det!


Men det är kanske inte fel att ledarskapet kommer bakifrån när man skall byta riktning?  Kanske har detta rentav stöd i Bibeln “Och se, då skola somliga som äro de sista bliva de första, och somliga som äro de första bliva de sista.” grin

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv