Eco-Innovation i Europa

Inom EU-instanserna känner man, och uttrycker allt oftare besvär av, flåset i nacken från speciellt USA och Kina. Många av de initiativ som tagits under åren verkar ha blivit mest flotta deklarationer (med tillhörande broschyrer). Skall man lyckas bättre den här gången när man använder ett nytt begrepp nämligen ECO-Innovation och Innovation Union och som skall lanseras 2011?

Det är mycket som står på spel. Jobben skall kunna bli nära 4 millioner fler till 2025 och BNP 800 miljarder större enligt det underliggande dokumentet. Fast för oss som länge argumenterat att effektivisering är hi-tech och ger massor med mer jobb än kapitalintensivt byggande av nya energianläggningar undrar om så enkla och rationella argument som jobb och välfärd betyder något!?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv