Eco-Innovation i Europa

Inom EU-instanserna känner man, och uttrycker allt oftare besvär av, flåset i nacken från speciellt USA och Kina. Många av de initiativ som tagits under åren verkar ha blivit mest flotta deklarationer (med tillhörande broschyrer). Skall man lyckas bättre den här gången när man använder ett nytt begrepp nämligen ECO-Innovation och Innovation Union och som skall lanseras 2011?

Det är mycket som står på spel. Jobben skall kunna bli nära 4 millioner fler till 2025 och BNP 800 miljarder större enligt det underliggande dokumentet. Fast för oss som länge argumenterat att effektivisering är hi-tech och ger massor med mer jobb än kapitalintensivt byggande av nya energianläggningar undrar om så enkla och rationella argument som jobb och välfärd betyder något!?

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv