Effektivisering gör tillförselinvesteringar överflödiga

I Nordamerika är man tuffare när det gäller att hålla elpriserna i schack. Ett av sätten att göra det är att kräva att företagen i första hand ser till att hålla tillbaka energianvändningen när det är billigare än att bygga nya kraftstationer och ledningar. Det är vad som kallas Demand Side Management, DSM. ACEEE har sammanställt information om hur man gör och med vilket resultat i åtta fallstudier.

Den för BC Hydro (Kanada) illustrerar mycket väl vad det handlar om, se bild nedan. De räknar med att en följd blir att priserna sjunker med 6% vilket ger kunderna lägre kostnader eftersom både priset och mängden energi de köper minskar. Detta skulle kunna hända även i Sverige om inte energiföretagens representanter strävat emot. Det är klart att om man måste anpassa sig till en ny affärsmodell så känns det motigt men deras argument är inte starka vilket visas både i ACEEE studie och i den från IEA DSM-Programme.

Några påståenden som framförts av Svensk Energi (se länk ovan) kan bemötas i korthet så här:
Påstående 1: Kan leda till dyr effektivisering eftersom åtgärder inte sker där det är mest ekonomisk motiverat
Svar: Potentialen för lönsam effektivisering är så stor och det är bättre att något görs än att inget görs
—————
Påstående 2: Kundkollektivet betalar för åtgärderna vilket innebär en omfördelning av välfärden
Svar: När åtgärderna leder till att behovet av tillförsel minskar och energisystemet blir billigare tjänar hela kollektivet.
—————
Påstående 3: Mindre (energi-)företag får betala mer för åtgärderna än större eftersom de inte kan utnyttja skalfördelar
Svar: Små företag med större lokal- och kundkännedom kan skapa bättre erbjudanden än stora som måste förlita sig på standardiserade insatser
————-
Påstående 4: Kunderna sparar på effektivisering. Inrikta politiken på att minska kunskapsbrister.
Svar: Det är just det man gör genom att med energiföretagens hjälp ta fram erbjudanden som inte bara ökar kunskapen utan också leder till genomförande
————
Påstående 5: Energiföretagen är redan verksamma med energitjänster. Detta leder till marknadsstyrning utan konstgjorda certifikat
Svar: Det finns mycket bra sådana tjänster idag men bara för vissa kunder. Varför skall inte alla få sådana erbjudanden?

 

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv