Effektivisering gör tillförselinvesteringar överflödiga

I Nordamerika är man tuffare när det gäller att hålla elpriserna i schack. Ett av sätten att göra det är att kräva att företagen i första hand ser till att hålla tillbaka energianvändningen när det är billigare än att bygga nya kraftstationer och ledningar. Det är vad som kallas Demand Side Management, DSM. ACEEE har sammanställt information om hur man gör och med vilket resultat i åtta fallstudier.

Den för BC Hydro (Kanada) illustrerar mycket väl vad det handlar om, se bild nedan. De räknar med att en följd blir att priserna sjunker med 6% vilket ger kunderna lägre kostnader eftersom både priset och mängden energi de köper minskar. Detta skulle kunna hända även i Sverige om inte energiföretagens representanter strävat emot. Det är klart att om man måste anpassa sig till en ny affärsmodell så känns det motigt men deras argument är inte starka vilket visas både i ACEEE studie och i den från IEA DSM-Programme.

Några påståenden som framförts av Svensk Energi (se länk ovan) kan bemötas i korthet så här:
Påstående 1: Kan leda till dyr effektivisering eftersom åtgärder inte sker där det är mest ekonomisk motiverat
Svar: Potentialen för lönsam effektivisering är så stor och det är bättre att något görs än att inget görs
—————
Påstående 2: Kundkollektivet betalar för åtgärderna vilket innebär en omfördelning av välfärden
Svar: När åtgärderna leder till att behovet av tillförsel minskar och energisystemet blir billigare tjänar hela kollektivet.
—————
Påstående 3: Mindre (energi-)företag får betala mer för åtgärderna än större eftersom de inte kan utnyttja skalfördelar
Svar: Små företag med större lokal- och kundkännedom kan skapa bättre erbjudanden än stora som måste förlita sig på standardiserade insatser
————-
Påstående 4: Kunderna sparar på effektivisering. Inrikta politiken på att minska kunskapsbrister.
Svar: Det är just det man gör genom att med energiföretagens hjälp ta fram erbjudanden som inte bara ökar kunskapen utan också leder till genomförande
————
Påstående 5: Energiföretagen är redan verksamma med energitjänster. Detta leder till marknadsstyrning utan konstgjorda certifikat
Svar: Det finns mycket bra sådana tjänster idag men bara för vissa kunder. Varför skall inte alla få sådana erbjudanden?

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv