Effektivisering - ma non troppo (men inte för mycket).

IVA presenterar sin studie “Vägval energi” och anger att man har fem val att göra. Det första är att prioritera energieffektivisering! Man kan spara 15 TWh med nuvarande styrmede noteras det, alltså knappt 4% av användningen. Sedan söger man att effektivisering skall vara det ”övergripande energipolitiska instrumentet” men också att “....med prismekanismen som rådande styrmedel kommer de mest kostnadseffektiva åtgärderna att genomföras först. Detta skulle också förflytta fokus från detaljreglering och kostsamma stödinsatser….”(sid 36).

Dock har man på sidan före (35) visat att just prisinstrumentet är otillräckligt genom att återge McKinseys utbudskurva där man kan utläsa att lönsamma åtgärder med stor potential inte genomförs med enbart priset som styrmedel! Det är bra att effektivisering lyfts fram på synlig plats. Men tyvärr på ett sådant sätt att den leder tanken till musiktermen “ma non troppo”, d.v.s. “men inte för mycket”.

På sidan 17 i samma rapport återges ett diagram (se bild nedan) från deras eget underlagsmaterial där man kan se att potentialen är väsentligt större än de 15 TWh som texten talar om. Där ser man också att acceptansen (med priset som huvudsakligt styrmedel) är ett otillräckligt medel för att frigöra potentialen.

Då kan man heller inte bli förvånad över att de också hävdar att vindkraft “blir mycket kostsam” (sid 36) och att “kärnkraft är ett billigt sätt att producera energi” (sid 27) vilket senare bemötts av Svensk Vindenergi i en debattartikel.

Men eftersom rapporten kommer från Ingenjörsvetenskapsakademin så är det lite förvånande att de inte redovisar utvecklingen på ingenjörsområdet. Beträffande vindkraften säger de att man för att balansera dess intermittens: ”..kraftiga investeringar krävs i kraftnätet, ny reglerkraft och kraftigare reglering av flödet ur befintliga vattenkraftdammar.” Men det nämns inte att man också kan balansera systemet genom effektiviseringsåtgärder som s.k. lasstyrning (Demand Response DR), se tabell nedan.

image
————————————————————————————————————————————————————————-
image

Tabell från: Integration of Demand Side Management,Distributed Generation, Renewable Energy Sources and Energy Storages. State of the art report. Vol 1: Main report

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv