Ekonomin som om människor betydde något

Kriserna väcker många kommentarer om hur väl våra ekonomier fungerar och vi har tydligt vittnat flockbeteendets vådor (se bild nedan från förra krisen!).  Är det kanske rent av så illa att våra hjärnor är oförmögna att uppfatta alla nyanser som behövs i dagens komplicerade värld och att det behövs en revolution ifråga om vårt sätt att uppfatta vår omvärld. En grund för kritiken mot etablerade ekonomiska synsätt är att de är väldigt starka och axiomatiska och därmed inte ger utrymme för ens tanken att något annat kan inträffa. Till och med fysiker är mer misstänksamma mot sina axiom sägs det! (economicsrev.pdf)

Det finns alternativa synsätt men de har haft svårt att få utrymme. Bland dem som fått det s.k. Nobelpriset i ekonomi finner man intressanta utvikningar och aspekter som går bortom den vardagliga jargongen. I Sverige har Peter Söderbaum ofta lyft fram behovet av en pluralistisk syn och behovet att förstå att ekonomi ofta bottnar i politiska synsätt. Och om vi skall sätta etiketter på saker och ting så kan det vara värt att titta närmare på det som kallas “behavioural economics”. I denna begreppsbildning erkänner man att människor beter sig som folk och att deras sätt att agera kan vara både större och mindre än deras plånböcker. Som om de själva betydde något.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv