Ekonomins begreppsapparat - alltför enkel för att vara nyttig?

?Det ekonomiska språket har invaderat alla samhällssektorer och blivit det offentliga livets gemensamma språk?, säger Frdric Lebaron i sin bok “La croyance conomique”. Han fortsätter med frågan: “Kan man säga att tron på ekonomin idag fungerar som en världslig ersättning för den religiösa tron?? Frågan är befogad när man tänker på hur mycket av våra göranden som kläs i termer av lönsamhet. Ofta dessutom förenklat till en kalkyl som bara innehåller några av de poster som berörs.

Anders Wijkman tar upp en likartad fråga in en artikel där han påpekar att välfärden borde öka och inte BNP. Ty BNP mäter (i bästa fall) ekonomisk aktivitet men inte välfärd. Vi behöver ett bättre mått än BNP för att kunna bedöma samhällets åtgärder.

Francois Sarkozy har i samma anda bett ett antal ledande ekonomer (Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi) att studera frågan och att avge en rapport. De har nu gjort ett utkast och delrapport där de studerat vad man kan göra inom ramen för befintliga mätningar, vad man kan lägga in för bedömningar för att mäta “livskvalitet” samt Hur man mäter “uthållig utveckling”.

I en ny bok “The myth of the rational market” visar Justin Fox hur teorin om “den perfekta marknaden” uppkommit, utvecklats och vidmakthållits. Han noterar (sid 28) att ekonomer i denna strävan “..blev allt mer tillfreds med strunta i välkända fakta om mänskligt beteende i sin strävan att göra bättre modeller av det”! Med en sådan förenklad begreppsapparat passar det bra med t.ex BNP som både mått och mål för våra styrande. Men det är ändå inte ett tillräckligt mått.

Paul Krugman som anmält boken i NY Times avslutar sin artikel med de pessimistiska orden: “My guess is that the myth of the rational market ? a myth that is beautiful, comforting and, above all, lucrative ? isn?t going away anytime soon.”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv