Energidemokrati (för halva systemet?)

CleanTecnica har en intressant artikel där man säger att vi befinner oss i en övergång från energimonopol till energidemokrati. De fyra stegen i denna process säger de är:
1. Diastributed Power eftersom tillföreseltekniken har miniatyriserats
2. Decentralisation just eftersom de mindre anläggningarna kan placeras ut var som helst
3. Ownership när det nu inte fordras en förmögenhet för att skaffa sig tillgång till egen energitillförsel
4. Disruptive tecnology genom IT för styrning och kontroll och genom att kompletterande teknik (till exempel batterier) blir tillgänglig

Tänkvärt men är det inte som vanligt att man glömt bort en del? Nämligen att effektivare energianvändning gör det möjligt att överhuvudtaget tänka i banor av egen energiförsörjning som annars skulle blivit onödigt dyr!

Det är lite som när man i 1900-talets början diskuterade demokrati, men enbart för män. (“Vad tusan nu broder - skall kvinnor också ha rösträtt”?) Halva befolkningen lämnades utanför och nu diskuterar man energilösningarna för halva systemet!

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv