Energieffektiviseringens blodhund

Energy Efficiency Watch heter en organisations som övervakar hur EUs medlemsländer sköter sig när det gäller att skapa förutsättningar för att göra effektivisering till den omfattande åtgärd som klimatet och ekonomin kräver (se tidigare referat på http://www.fourfact.se om bland annat IEA WEO 2012). De har nu gjort en sammanfattning där man granskat länderna efter det att de första i serien av aktionsplaner (NEEAP) lämnats in. ECEEE har gjort en kortversion för den som vill få en översikt.

Det är intressant läsning och visar inte bara hur de olika länderna sköter sig utan man analyserar även hur olika instrument fungerar, se exempel i figur nedan.

Det förefaller inte vara något som direkt imponerar och som väntat är transportsektorn den svagaste länken. En intressant iakttagelse är att när de centrala insatserna sviktar så ser man mera positiv aktivitet på lokalplanet bland annat i det så kallade Borgmästarinitiativet.

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv