Energieffektivitet är Europas skiffergas

Skiffergasnojan tycks smittsam. Konstigt för det finns väl inget som slår lönsam effektivisering i mängd (drygt 20% av användningen) eller kostnad (billigare än gratis). Den har bara en nackdel - man måste tänka till.

Nu har emellertid en region i Spanien, Cantabria, haft modet att säga nej till skiffergasen trots riklig tillgång och trots hög arbetslöshet. Man har insett att framtiden inte kan byggas på en ruinerad miljö.


Skiffergasen prisas av några därför att den inneburit sänkta gaspriser i USA och i världen, men till priset av en förstörd lokal miljö och ytterligare fastlåsning i fossilsamhället. USAs utvinning har väckt förhoppningar lite varstans i världen även om det finns tecken på att även om de fysiska förutsättningarna finns så kan inte USAs exempel kopieras. Den speciella lagstiftning och företagstradition som finns där finns inte på andra håll sägs i en rapport:

The shale/tight oil boom in the United States is not a temporary bubble, but the most important revolution in the oil sector in decades. It will probably trigger worldwide emulation, although the U.S. boom is difficult to be replicated given the unique features of the U.S. oil (and gas) arena.

Borde inte Europa koncentrera sig på att exploatera en resurs som är vida större, billigare och miljövänligare?

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv