Energieffektivitet är Europas skiffergas

Skiffergasnojan tycks smittsam. Konstigt för det finns väl inget som slår lönsam effektivisering i mängd (drygt 20% av användningen) eller kostnad (billigare än gratis). Den har bara en nackdel - man måste tänka till.

Nu har emellertid en region i Spanien, Cantabria, haft modet att säga nej till skiffergasen trots riklig tillgång och trots hög arbetslöshet. Man har insett att framtiden inte kan byggas på en ruinerad miljö.


Skiffergasen prisas av några därför att den inneburit sänkta gaspriser i USA och i världen, men till priset av en förstörd lokal miljö och ytterligare fastlåsning i fossilsamhället. USAs utvinning har väckt förhoppningar lite varstans i världen även om det finns tecken på att även om de fysiska förutsättningarna finns så kan inte USAs exempel kopieras. Den speciella lagstiftning och företagstradition som finns där finns inte på andra håll sägs i en rapport:

The shale/tight oil boom in the United States is not a temporary bubble, but the most important revolution in the oil sector in decades. It will probably trigger worldwide emulation, although the U.S. boom is difficult to be replicated given the unique features of the U.S. oil (and gas) arena.

Borde inte Europa koncentrera sig på att exploatera en resurs som är vida större, billigare och miljövänligare?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv