Energijenka i EU

För en yngre generation måste klargöras att Jenka är den finska dans där man tar två hopp framåt och sedan ett tillbaka. Det tycks nu finnas fall inom EU där man provar varianten ett framåt och två tillbaka!
image

Detta sker i sambandmed att EU håller på att revidera direktiven för effektvisering (EED) och byggnader (EPBD). Sverige har som andra länder lagt in synpunkter på dessa revideringar och det är ingen munter läsning. EEF har försökt påverka skrivningarna men det är en kamp mot Goliat. Där Goliats roll i stor utsträckning spelas av organisationer med stark anknytning till Näringslivet (bestämd form singularis).

Nu är det ingen direkt nyhet att tunga etablerade företagsintressen kämpar emot förändringar och ser med misstänksamhet och avoghet på uppstickare. Och det är inte heller enbart i Sverige utan i flera andra länder. I EU sammanhang blir resultatet just en Jenkadans. I bästa fall två fram och ett tillbaka. I värsta fall omvänt!

Yamina Saheb som jobbar på IEA och har god insyn tar upp det paradoxala i att EU som har deklarerat att effektvisering fordrar grundligt nytänkande (fundamental rethinking) nu far i fel riktning.

Men för att ta till en gammal klyscha - “It aint over till the fat lady sings”!
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv