Energy efficiency is like love. The more you share, the more you receive.

Citatet är från IPEECs direktör Benoit Lebots presentation av G20-planen för effektvisering nyligen. G20 har producerat vad de kallar EELP (Energy Efficiency Leading Programme) som antagits av deras energiministrar och som apostroferats av toppmötet nyligen.

Arbetet fokuserar på sex olika områden med tillhörande arbetsgrupper:
* networked devices, through the Networked Devices Task Group (NDTG);
* transport, through the Transport Task Group (TTG);
* finance, through the Energy Efficiency Finance Task Group (EEFTG).
* buildings, through the Buildings Energy Efficiency Task Group (BEET);
* industrial energy management, through the Energy Management Working Group (EMWG) and the Energy Management Action Network Task Group (EMAK);
* electricity generation, through the High Efficiency Low Emissions Task Group (HELE).

Som alltid kan man fundera över hur effektivt sÃ¥dan grupper arbetar men under Benoits kärleksfulla ledning kommer de inte undan!  wink

Och att G20 alltmer får en ledarroll understryks av FN-uttalandet vid senaste mötet:

At a G20 summit United Nations Secretary-General Ban Ki-moon welcomed the conference’s focus on sustainable development and climate change, urging all countries to take early action on these.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv