Ett tillväxtprogram med mycket energieffektivitet

har lagts fram av regeringen och dess riktlinje nummer 11 handlar i övervägande grad om energieffektivisering. Om den utvecklas ytterligare ger det Sverige fördelar i både tillväxt och export. Det sägs också att man kommer att satsa mera på grön offentlig upphandling och att man därigenom vill använda offentliga sektorn både som motor och vägvisare. Det ser lovande ut och förtjänar ett närmare studium. Inte minst när flera myndigheter valt så mycket snävare synsätt den gångna tiden.

Det som gör programmet så mycket mera glädjande är att det är framtaget inom ramen för Lissabonprocessen och så att säga är Sveriges bidrag till den gemensamma Europeiska utvecklingen.

Det är kul att vi tycks lämna retoriken och övergå till handling, men…......... “the proof of the pudding is the eating”.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv