Ett positivt Europa

Tony Long på WWF efterlyser en positiv berättelse från kandidater och kampanjmakare, “the EU needs a new narrative of hope and change”. Han vill se det som motvikt till de negativa strömningarna, “Euroscepticism is grabbing the headlines in the lead up to the current Parliamentary elections”.

Miljö-, klimat- och energifrågor borde vara de uppenbara områdena för en sådan positiv bild eftersom det är i samklang med den allmänna opinionen. I en undersökning gjord för några år sedan ansåg 2/3 av EU-medborgarna att beslut i dessa frågor borde ske gemensamt snarare än nationellt.

WWF lyfter fram att en kraftfull satsning på klimat och energi skulle skapa 5 millioner nya jobb enligt EUs egna beräkningar. Se där - ett positivt politiskt budskap som heter duga!

Förslag till slogan: Rakare linje i Bryssel-rättningen - ger ökat fart på syssel-sättningen raspberry

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv