Ett större, längre och bredare perspektiv

Det är lätt att bli närsynt och att få tunnelseende i energidebatten. Rent av “sugrörsperspektiv” som en av deltagarna beklagade sig över i programmet På Spåret.  Vi skall ju försöka bedöma vad som kan (och önskas) hända men vi baserar vårt tänkande på ibland mycket tunt bevismaterial.

Därför är det kul att ta del av Gail Tverbergs information på sidan Our Finite World. Hon har samlat och bearbetat en del energistatistik som ibland sträcker sig nästan 200 år bakåt i tiden. Se exempel nedan.

Hennes analyser kan säkert ifrågasättas men de är nyttiga påminnelser om att det finns svarta svanar, när hon försiktigt påpekar:

The fact that things haven?t fallen apart so far doesn?t give the assurance that things never will fall apart.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv