EU-parlamentet om en handlingsplan för effektivisering.

Inget nytt i sak utom möjligen motivet. Så kan man snabbt bedöma en rapport som lagts i EUs utskott för industri, forskning och energi. På de två sista sidorna (10-11) läggs ett antal förslag om vad som bör fokuseras i den kommande handlingsplanen. Inget nytt men ändå bra att det kommer på pränt i de högre beslutsgrupperingarna.

Men det är sällan man ser att en “hotbild”, som i detta fall USA och Kina, används för att inskärpa att nu är det allvar.

In the cleantech industry there is a need to bridge the gap between the USA and China. Both countries are far more progressive than the EU with regard to adopting legislative measures promoting energy-efficient solutions. Therefore, measures and instruments to boost financing should be supported by the EU and Member States. The introduction of national energy efficiency funds which support EPC?s should be incentivised through a financial instrument at the European level.

Men varför just EPC (Energy performance Contracting) skulle vara lösningen är kanske inte så glasklart? Och kanske ännu mindre varför EU skall bidra till att minska klyftan mellan USA och Kina grin

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv