Förgyllda morötter skall locka fram LED-produkter.

Teknikupphandling i USA blev känt under begreppet “Golden Carrot” och skiljde sig från sina svenska motsvarigheter genom att de ofta var mera guld än morot. I Sverige söktes genom beställargrupper de nischmarknader som öppnar upp för den stora vardagsmarknaden (http://fourfact.com/images/uploads/Teknikupphandlingar,_Erfarenheter_och_framtidsmojligheter..pdf). I USA satte man upp rejäla penningpriser och fick snarare en tekniktävling än en teknikupphandling.

Nu lanserar man en ny tävling (L Prize) med rejäla penningpriser, men har också lagt in lockbeten i form av statliga beställningar, möjlighet till stöd i delstatsprogram samt att man får kvalitetsstämpeln “Energy Star”. Förgyllningen finns alltså kvar, men moroten har blivit större.

Produkterna är i först omgången 60 W Glödlampa som skall ersättas med en LED-produkt på högts 10 W samt en PAR 38 Halogen där minskningen bedöms vara från 90 W till 11 W. Den totala potentialen bedöms till drygt 50 TWh årligen i USA som helhet. Ytterligare en produkt kommer att definieras senare (se tabell).

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv