Förnybar energi skapar jobb

IRENA har kommit med son årliga rapport om jobb inom förnybar energi och som väntat är volymen markant i större delen av världen (se bild nedan) - även i USA. Men det kan nog deras president ändra på om han får hållas ett tag till.  cheese

Nu väntar vi på vad IEA har att rapportera i sin “energy effiency market report” nästa månad. Vi vet ju från andra källor att Indien är väldigt framåt när det gäller effektvisering. Det svåraste med dem är att de rapporterar om marknadsvolymer genom att ange dem i deras speciella enheter, till exempel crore (1 crore = 10 millioner), vilket gör att det ser mycket mindre ut än vad det är.

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv